Algemene Voorwaarden

  1. Het gebruik door kinderen van de themakisten van Kokke & Lille moet steeds onder toezicht van een volwassene gebeuren. Kokke & Lille kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Kokke & Lille. Er dient bij elk spel of bij gebruik van de spullen uit de kist steeds een volwassene aanwezig te zijn.
  2. Wanneer de kist wordt opgehaald zal de inhoud met de klant doorgenomen worden aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt.
  3. De huur van een themakist kan middels contante betaling bij het afhalen van de kist worden voldaan. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken op rekeningnummer 733-0337194-52 t.n.v. Kokke & Lille, Pastorijstraat 11 te 2470 Retie. Bij het afhalen van de themakist dient het bedrag dan op deze rekening gestort te zijn.
  4. De themakist kan 1 dag voor het feest opgehaald worden bij Kokke & Lille. De dag na het feest dient de kist weer bij Kokke & Lille terugbezorgd te zijn. Wordt de themakist niet op tijd terugbezorgd, dan zal voor een vergoeding van € 10/per dag in rekening worden gebracht. Wordt de themakist geheel niet terugbezorgd dan zal naast de reeds betaalde huur een bedrag ter waarde van de complete kist plus inhoud in rekening worden gebracht.
  5. Verkleedspullen hoeven niet gewassen worden, daar zorgt Kokke & Lille zelf voor.
  6. Belangrijk ! Kleding buiten bereik van vuur houden !


Contactgegevens Kokke & Lille:
Hilde Vanderplaetsen    -     Retie (Schoonbroek)     -     België
Tel: 0476 751 456       Email: hilde@kokkelille.be